Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa

03.10.2107

W dniu 30 września miało miejsce również inne ważne wydarzenie. Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane zgodnie z ustaleniami Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania z 25 czerwca 2017 r. Podczas zebrania uchwalono zmiany w statucie Towarzystwa związane m. in. z dostosowaniem się do zmiany przepisów prawa oraz zmianami organizacyjnymi.